miniPODit (mPOD)

miniPODit ovat parin tunnin mittaisia pedagogisia tiimikoulutuksia. Tarjolla on valmiita teemoja, joiden koulutuksen voi tilata koulutusohjelmatiimille. Kun tiimin kanssa sovitaan koulutuksen ajankohta, laitetaan koulutuksesta myös avoin kutsu, jolloin kuka tahansa muukin voi osallistua ko. koulutukseen.

Lukuvuonna 2016 – 2017 tarjolla ovat seuraavat teemat:

Teema Kuvaus Kesto
Vertaisarviointi

 

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa

 • koulutuksessa läpikäytyjen esimerkkien pohjalta hahmottaa vertaisarvioinnin mahdollisuuksia
 • toteuttaa vertaisarviointia omassa opetuksessaan.
2 h
Osaamisperustaisuus opetussuunnitelmissa Koulutuksen käytyään osallistuja

 • tietää millainen on osaamisperustaisen opetussuunnitelmatyön ja opetussuunnitelman kriteeristö
 • osaa hyödyntää kriteeristöä omassa ops-työssä
2 h
Videot opetuksessa Koulutuksen käytyään osallistuja

 • tietää hyvän opetusvideon perusvaatimukset
 • tietää mistä lähteistä löytää oman alan valmiita opetusvideoita
 • osaa tehdä opetusvideon Office Mixillä
 • osaa hyödyntää opiskelijoita videoiden tuottajina
 • osaa huomioida videoiden käyttöön opetuksessa liittyvät tekijänoikeuskysymykset
2 h
Open Badge -osaamismerkit: metataidot näkyviin Open Badge -osaamismerkki on visuaalinen keino osoittaa taitoja tai osaamista. Merkin avulla voidaan tuoda näkyväksi sellainen opintojen aikana kertyvä osaaminen, joka ei näy tutkintotodistuksessa tai opintosuoritusotteessa.

Koulutuksen käytyään osallistuja

 • ymmärtää Open Bagde -osaamismerkkien mahdollisuudet korkeakouluissa
 • pystyy käynnistämään koulutusohjelman omien osaamismerkkien suunnittelutyön.
2 h
Mainokset