Muut palvelut

Tietotekninen osaaminen

Averko kokoaa materiaalipankkia itseopiskelun tueksi henkilöstön tietoteknisen osaamisen kehittämiseksi. Materiaali on koottu Centraaliin teemoittain henkilöstön etusivulle kohtaan Sovellukset.

Sekä henkilöstön että opiskelijoiden käytössä on Edubox-opetusvideopalvelu, jossa on suomenkielisiä opetusvideoita ohjelmistojen, sovellusten ja laitteiden käytöstä.

Digipedagoginen osaaminen

Opettajien digipedagogisen uudistumisen tueksi Optimaan on koottu Pedakortit-työtila. Työtila aktivoi tekemään yhdessä innovatiivista oppimisen ja opetuksen tulevaisuutta hyödyntämällä monipuolisesti pedagogisia ideoita.

Pedapolku on toimintamalli, jossa opintojaksoaan uudistavan opettajan kanssa käydään läpi koko opintojakso osaamistavoitteiden asettamisesta oppimis- ja osaamisaktiviteettien kautta arviointiin ja palautteeseen saakka. Oppimisprosessin suunnittelua tukeva materiaali löytyy Optiman työtilasta Peda-kortit. Averkon asiantuntijat ovat opettajan käytettävissä uudistustyön tukena.

Mainokset