Vertaisvartti

Vertaisvartti Vertaisvartissa työskennellään kollegan kanssa parina ennalta sovitun teeman parissa. Averko tuottaa vertaisvartin opiskelumateriaalin, joka voi olla toimintaohjeiden, kirjallisen materiaalin tai vaikka videoiden muodossa. Materiaali löytyy O365:sta. Työpari sopii tapaamisajan tai -ajat (0,5-2 h) ja käsittelee materiaalin yhdessä keskustellen ja pohtien sen hyödyntämistä omassa opetuksessa. Tärkeä osa työskentelyä on myös omien ajatusten jakaminen muiden vertaisvarttilaisten kanssa.

Lukuvuonna 2016 – 2017 tarjolla ovat seuraavat teemat:

 

Teema Kuvaus Kesto
Class Notebook -muistikirjan käyttö opiskelijoiden kanssa

 

Materiaalin opiskeltuaan opettaja osaa

 • luoda luokan muistikirjan
 • lisätä opiskelijoita muistikirjaan
 • lisätä toisen opettajan/toisia opettajia muistikirjaan
 • muokata opiskelijan oman muistikirjan osia
 • tuoda materiaalia sisältökirjastoon sekä yhteistyötilaan
 • ohjeistaa opiskelijaa muistikirjan käytössä.
2 h
Flinga opiskelijaryhmän aktivoinnissa

 

Flinga on selaimessa toimiva yhteisöllisen tiedon rakentamiseen (esim. käsitekartat, kyselyt, mielipiteet) tarkoitettu sovellus. Se toimii kaikilla laitteilla eikä vaadi opiskelijalta erillistä asentamista tai sisäänkirjautumista.

Materiaalin opiskeltuaan opettaja osaa:

 • kirjautua Flingaan
 • luoda uuden taulun
 • jakaa taulun linkin (esim. QR-koodilla)
 • hallinnoida taulua.
0,5-1 h
Video palautteenantovälineenä

 

Materiaalin opiskeltuaan opettaja

 • osaa tehdä ilmaista verkkosovellusta Screencast-o-maticia käyttäen videopalautteen, jossa hän puhuu palautteen samalla nauhoittaen ruudun tapahtumat.

Ruudulla näytetään palautteen tai arvioinnin kohteena oleva opiskelijan tuotos, joka voi olla esim. oppimistehtävä, opinnäytetyö tai ryhmätehtävä.

1 h

 

Tulevia teemoja voi ehdottaa Averkolle.

Mainokset